Menu
Filtrer søk
Tøm søk
Mediatype
Kategorier
Region
Årstider
Format
Spesielle størrelser
Fildetaljer
av 4 (313 filer) Velg alle
Visning
 • Bildestørrelse:
Found assets are listed underneath map
Samferdsel
Samferdsel
 • Kode: RFK-00021
 • Fotograf: Elisabeth Tønnessen
 • Kreditering: Rogaland fylkeskommune, Elisabeth Tønnessen
 • Søkeord: rogaland, signatur, signaturbilde, presentasjon, vei, trafikk, utbygging, veier, fylkesvei, fylkesveg
 • Samferdsel
 • RFK-00021
 • Signaturbilder Rogaland fylkeskommune
 •  
 • Rogaland fylkeskommune, Elisabeth Tønnessen
 • Original (5896 x 3543)
Logo Forregion
Logo Forregion
 • Kode: RFK-02249
 • Søkeord: forregion
 • Logo Forregion
 • RFK-02249
 • Logo Forregion
 •  
 •  
 • Original (528 x 528)
Logo Forregion
Logo Forregion
 • Kode: RFK-02248
 • Søkeord: forregion
 • Logo Forregion
 • RFK-02248
 • Logo Forregion
 •  
 •  
 • Original (1631 x 528)
Logo Forregion
Logo Forregion
 • Kode: RFK-02247
 • Søkeord: forregion
 • Logo Forregion
 • RFK-02247
 • Logo Forregion
 •  
 •  
 • Original (1631 x 528)
Logo Forregion
Logo Forregion
 • Kode: RFK-02246
 • Søkeord: forregion
 • Logo Forregion
 • RFK-02246
 • Logo Forregion
 •  
 •  
 • Original (528 x 528)
Logo Forregion
Logo Forregion
 • Kode: RFK-02245
 • Søkeord: forregion
 • Logo Forregion
 • RFK-02245
 • Logo Forregion
 •  
 •  
 • Original (528 x 528)
Logo Forregion
Logo Forregion
 • Kode: RFK-02244
 • Søkeord: forregion
 • Logo Forregion
 • RFK-02244
 • Logo Forregion
 •  
 •  
 • Original (1631 x 528)
Fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo
Fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo
 • Kode: RFK-02243
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: fylkesvaraordfører, rogaland, svein, erik, indbjo, fremskrittpartiet, FrP
 • Fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo
 • RFK-02243
 • Fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo (FrP)
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3328 x 4160)
Fylkesordfører Ole Ueland
Fylkesordfører Ole Ueland
 • Kode: RFK-02242
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: fylkesordfører, rogaland, ole, ueland, høyre, H
 • Fylkesordfører Ole Ueland
 • RFK-02242
 • Fylkesordfører Ole Ueland (H)
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3328 x 4160)
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
 • Kode: RFK-02241
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: tillitsvalgt, politiker, fylkestingsgruppe, partigruppe, Kristelig Folkeparti
 • Kristelig Folkeparti
 • RFK-02241
 • Kristelig Folkepartis fylkestingsgruppe med faste saker
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2000)
Høyre
Høyre
 • Kode: RFK-02240
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: tillitsvalgt, politiker, fylkestingsgruppe, partigruppe, Høyre
 • Høyre
 • RFK-02240
 • Høyres fylkestingsgruppe med faste saker
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2000)
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
 • Kode: RFK-02239
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: tillitsvalgt, politiker, fylkestingsgruppe, partigruppe, Arbeiderpartiet
 • Arbeiderpartiet
 • RFK-02239
 • Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe med faste saker
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2000)
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet
 • Kode: RFK-02238
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: tillitsvalgt, politiker, fylkestingsgruppe, partigruppe, Fremskrittspartiet
 • Fremskrittspartiet
 • RFK-02238
 • Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe med faste saker
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2000)
Senterpartiet
Senterpartiet
 • Kode: RFK-02237
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: tillitsvalgt, politiker, fylkestingsgruppe, partigruppe, Senterpartiet
 • Senterpartiet
 • RFK-02237
 • Senterpartiets fylkestingsgruppe med faste saker
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2000)
Industri og Næringspartiet
Industri og Næringspartiet
 • Kode: RFK-02236
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: tillitsvalgt, politiker, fylkestingsgruppe, partigruppe, Industri og Næringspartiet
 • Industri og Næringspartiet
 • RFK-02236
 • Industri og Næringspartiets fylkestingsgruppe med faste saker
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2000)
Venstre
Venstre
 • Kode: RFK-02235
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: tillitsvalgt, politiker, fylkestingsgruppe, partigruppe, Venstre
 • Venstre
 • RFK-02235
 • Venstres fylkestingsgruppe med faste saker
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2000)
Miljøpartiet de Grønne
Miljøpartiet de Grønne
 • Kode: RFK-02234
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker, fylkestingsgruppe, partigruppe, Miljøpartiet de Grønne
 • Miljøpartiet de Grønne
 • RFK-02234
 • Miljøpartiet de Grønnes fylkestingsgruppe med faste varaer
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2000)
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
 • Kode: RFK-02233
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker, fylkestingsgruppe, parrtigruppe, arbeiderpartiet
 • Arbeiderpartiet
 • RFK-02233
 • Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe med faste varaer
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2000)
Rogaland fylkesting
Rogaland fylkesting
 • Kode: RFK-02232
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker, fylkesting, fylkestinget
 • Rogaland fylkesting
 • RFK-02232
 • Rogaland fylkesting, 47 representanter
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (5599 x 3733)
Morten Larsen
Morten Larsen
 • Kode: RFK-02231
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Morten Larsen
 • RFK-02231
 • Morten Larsen (Ap)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3021 x 3776)
Solveig Ege Tengesdal
Solveig Ege Tengesdal
 • Kode: RFK-02230
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Solveig Ege Tengesdal
 • RFK-02230
 • Solveig Ege Tengesdal (KrF)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3166 x 3958)
Unni S Fuglestad
Unni S Fuglestad
 • Kode: RFK-02229
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Unni S Fuglestad
 • RFK-02229
 • Unni S Fuglestad (V)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3222 x 4028)
Oddny Helen Turøy
Oddny Helen Turøy
 • Kode: RFK-02228
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Oddny Helen Turøy
 • RFK-02228
 • Oddny Helen Turøy (KrF)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3019 x 3774)
May Helen Hetland Ervik
May Helen Hetland Ervik
 • Kode: RFK-02227
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • May Helen Hetland Ervik
 • RFK-02227
 • May Helen Hetland Ervik (FrP)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3229 x 4036)
Anna Henriette Veim
Anna Henriette Veim
 • Kode: RFK-02226
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Anna Henriette Veim
 • RFK-02226
 • Anna Henriette Veim (KrF)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3278 x 4097)
Bente Gravdal
Bente Gravdal
 • Kode: RFK-02225
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Bente Gravdal
 • RFK-02225
 • Bente Gravdal (Ap)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3186 x 3982)
Lasse Anfinsen
Lasse Anfinsen
 • Kode: RFK-02224
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Lasse Anfinsen
 • RFK-02224
 • Lasse Anfinsen (H)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3218 x 4022)
Kenneth Austrått
Kenneth Austrått
 • Kode: RFK-02223
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Kenneth Austrått
 • RFK-02223
 • Kenneth Austrått (H)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3235 x 4044)
Else Rege Grannes
Else Rege Grannes
 • Kode: RFK-02222
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Else Rege Grannes
 • RFK-02222
 • Else Rege Grannes (H)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3203 x 4004)
Tom Landås
Tom Landås
 • Kode: RFK-02221
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Tom Landås
 • RFK-02221
 • Tom Landås (KrF)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3210 x 4013)
Bjørn Sæstad
Bjørn Sæstad
 • Kode: RFK-02220
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: folkevalgt, politiker
 • Bjørn Sæstad
 • RFK-02220
 • Bjørn Sæstad (H)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3047 x 3809)
Hanne Marte Vatnaland
Hanne Marte Vatnaland
 • Kode: RFK-02219
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: Hanne Marte Vatnaland, gruppeleder, Senterpartiet, Sp, folkevalgt, politiker
 • Hanne Marte Vatnaland
 • RFK-02219
 • Gruppeleder Senterpartiet (Sp)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3134 x 3917)
Ann Kristin Bruns
Ann Kristin Bruns
 • Kode: RFK-02218
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: Ann Kristin Bruns, gruppeleder, Kristelig Folkeparti, KrF, folkevalgt, politiker
 • Ann Kristin Bruns
 • RFK-02218
 • Gruppeleder Kristelig Folkeparti (KrF)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (2991 x 3739)
Frode Berge
Frode Berge
 • Kode: RFK-02217
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: Frode Berge, gruppeleder, Arbeiderpartiet, Ap, folkevalgt, politiker
 • Frode Berge
 • RFK-02217
 • Gruppeleder Arbeiderpartiet (Ap)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3203 x 4004)
Kjartan Alexander Lunde
Kjartan Alexander Lunde
 • Kode: RFK-02216
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder, Venstre, V, folkevalgt, politiker
 • Kjartan Alexander Lunde
 • RFK-02216
 • Gruppeleder Venstre (V)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3328 x 4160)
Erlend Jordal
Erlend Jordal
 • Kode: RFK-02215
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: Erlend, Jordal, gruppeleder, Høyre, H, folkevalgt, politiker
 • Erlend Jordal
 • RFK-02215
 • Gruppeleder Høyre (H)
 •  
 • Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune
 • Original (3328 x 4160)
Siri Frafjord Landa
Siri Frafjord Landa
 • Kode: RFK-02214
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Siri Frafjord Landa
 • RFK-02214
 • Fylkesadvokat
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3134 x 3917)
Rune Thele
Rune Thele
 • Kode: RFK-02213
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Rune Thele
 • RFK-02213
 • Kultur- og næringssjef
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3328 x 4160)
Svein Vathne
Svein Vathne
 • Kode: RFK-02212
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Svein Vathne
 • RFK-02212
 • Organisasjon- og digitaliseringssjef
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3328 x 4160)
Øyvind Langeland
Øyvind Langeland
 • Kode: RFK-02211
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Øyvind Langeland
 • RFK-02211
 • Økonomisjef
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3220 x 4025)
Cathrine Ekeberg Gaaseby
Cathrine Ekeberg Gaaseby
 • Kode: RFK-02210
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Cathrine Ekeberg Gaaseby
 • RFK-02210
 • Bygg- og eiendomssjef
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3270 x 4087)
Stine Haave Åsland
Stine Haave Åsland
 • Kode: RFK-02209
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Stine Haave Åsland
 • RFK-02209
 • Samferdselssjef
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3264 x 4080)
Elisabeth Huse
Elisabeth Huse
 • Kode: RFK-02208
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Elisabeth Huse
 • RFK-02208
 • Kommunikasjonssjef
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3078 x 3848)
Håkon Schwalb
Håkon Schwalb
 • Kode: RFK-02207
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Håkon Schwalb
 • RFK-02207
 • Assisterende fylkesdirektør
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3223 x 4029)
Gunn Claire Westad
Gunn Claire Westad
 • Kode: RFK-02206
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: fylkesdirektør, leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Gunn Claire Westad
 • RFK-02206
 • Fylkesdirektør
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3328 x 4160)
Eiliv Fougner Janssen
Eiliv Fougner Janssen
 • Kode: RFK-02205
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Eiliv Fougner Janssen
 • RFK-02205
 • Fylkesopplæringssjef
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3222 x 4028)
Christine Haver
Christine Haver
 • Kode: RFK-02204
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Søkeord: leder, ledere, sjef, sjefer, ledergruppe, ledergruppa, ledergruppen, ledelse, ledelsen
 • Christine Haver
 • RFK-02204
 • Plan-, miljø- og samfunnssjef
 •  
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3202 x 4002)
 • Kode: RFK-02203
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: sykkel, sykkelvei, politikere, fylkesordfører, Solveig, Ege, Tengesdal
 •  
 • RFK-02203
 • Ordførertur sykkelstamvegen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6000 x 4000)
 • Kode: RFK-02201
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: sykkel, sykkelvei, politikere, fylkesordfører, Solveig, Ege, Tengesdal
 •  
 • RFK-02201
 • Ordførertur sykkelstamvegen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6000 x 4000)
 • Kode: RFK-02200
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: sykkel, sykkelvei, politikere, fylkesordfører, Solveig, Ege, Tengesdal
 •  
 • RFK-02200
 • Ordførertur sykkelstamvegen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (2667 x 4000)
 • Kode: RFK-02199
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: sykkel, sykkelvei, politikere, fylkesordfører, Solveig, Ege, Tengesdal
 •  
 • RFK-02199
 • Ordførertur sykkelstamvegen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (5569 x 3713)
 • Kode: RFK-02198
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: sykkel, sykkelvei, politikere, fylkesordfører, Solveig, Ege, Tengesdal
 •  
 • RFK-02198
 • Ordførertur sykkelstamvegen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (2539 x 3809)
 • Kode: RFK-02197
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: sykkel, sykkelvei, politikere, fylkesordfører, Solveig, Ege, Tengesdal
 •  
 • RFK-02197
 • Ordførertur sykkelstamvegen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (4017 x 2678)
 • Kode: RFK-02196
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: sykkel, sykkelvei, politikere, fylkesordfører, Solveig, Ege, Tengesdal
 •  
 • RFK-02196
 • Ordførertur sykkelstamvegen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (4601 x 3067)
 • Kode: RFK-02195
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: sykkel, sykkelvei, politikere, fylkesordfører, Solveig, Ege, Tengesdal
 •  
 • RFK-02195
 • Ordførertur sykkelstamvegen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6000 x 4000)
 • Kode: RFK-02044
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg
 •  
 • RFK-02044
 • Befaring og anleggsbesøk bussveien Jåttåvågen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6131 x 4087)
 • Kode: RFK-02043
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg
 •  
 • RFK-02043
 • Befaring og anleggsbesøk bussveien Jåttåvågen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6240 x 4160)
 • Kode: RFK-02042
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg
 •  
 • RFK-02042
 • Befaring og anleggsbesøk bussveien Jåttåvågen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6240 x 4160)
 • Kode: RFK-02041
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg, samferdselssjef, Stine, Haave, Åsland
 •  
 • RFK-02041
 • Samferdselssjef Stine Haave Åsland
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (5780 x 3853)
 • Kode: RFK-02040
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg, samferdselssjef, Stine, Haave, Åsland,
 •  
 • RFK-02040
 • Samferdselssjef Stine Haave Åsland
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6240 x 4160)
 • Kode: RFK-02039
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg, seksjonsleder, samferdselssjef, Stine, Haave, Åsland, Anne, Margrethe, Skretting
 •  
 • RFK-02039
 • Samferdselssjef Stine Haave Åsland og seksjonsleder Anne Margrethe Skretting
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (5784 x 3856)
 • Kode: RFK-02038
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg, seksjonsleder, samferdselssjef, Stine, Haave, Åsland, Anne, Margrethe, Skretting
 •  
 • RFK-02038
 • Samferdselssjef Stine Haave Åsland og seksjonsleder Anne Margrethe Skretting
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6240 x 4160)
 • Kode: RFK-02037
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg
 •  
 • RFK-02037
 • Anleggsbesøk bussveien Jåttåvågen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (4160 x 6240)
 • Kode: RFK-02036
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg
 •  
 • RFK-02036
 • Anleggsbesøk bussveien Jåttåvågen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3964 x 5946)
 • Kode: RFK-02035
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg
 •  
 • RFK-02035
 • Anleggsbesøk bussveien Jåttåvågen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (4160 x 6240)
 • Kode: RFK-02034
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg
 •  
 • RFK-02034
 • Anleggsbesøk bussveien Jåttåvågen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6030 x 4020)
 • Kode: RFK-02033
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg
 •  
 • RFK-02033
 • Anleggsbesøk bussveien Jåttåvågen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (3987 x 5981)
 • Kode: RFK-02032
 • Fotograf: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune
 • Kreditering: Øyvind Nesvåg
 • Kopirettigheter: Rogaland fylkeskommune
 • Søkeord: bussveien, buss, kollektiv, kolumbus, jåttåvågen, anlegg
 •  
 • RFK-02032
 • Anleggsbesøk bussveien Jåttåvågen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Øyvind Nesvåg
 • Original (6240 x 4160)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02031
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02031
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02030
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02030
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02029
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02029
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02028
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02028
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02027
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02027
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02026
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02026
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02025
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02025
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2300)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02024
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02024
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2300)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02023
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02023
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02022
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02022
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02021
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02021
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2300)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02020
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02020
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02019
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02019
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02018
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02018
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2200)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02017
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02017
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2800)
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • Kode: RFK-02016
 • Kreditering: Asplan Viak
 • Kopirettigheter: Asplan Viak
 • Søkeord: fylkeshus, arkitekt eckhoffs gate, fylkesparken
 • Rogaland fylkeskommune nytt fylkeshus
 • RFK-02016
 • Illustrasjoner av nytt fylkeshus
 • Asplan Viak
 • Asplan Viak
 • Original (4000 x 2300)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02015
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt, dåp, Stavanger, havn, fylkesordfører, gudmor, Marianne, Chesak
 • MS Medstraum
 • RFK-02015
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (4000 x 2667)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02014
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt, dåp, Stavanger, havn, fylkesordfører, gudmor, Marianne, Chesak
 • MS Medstraum
 • RFK-02014
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (4000 x 2667)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02013
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt, dåp, Stavanger, havn, fylkesordfører, gudmor, Marianne, Chesak
 • MS Medstraum
 • RFK-02013
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (4000 x 2667)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02012
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt, dåp, Stavanger, havn, fylkesordfører, gudmor, Marianne, Chesak
 • MS Medstraum
 • RFK-02012
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (4000 x 2667)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02011
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt, dåp, Stavanger, havn, fylkesordfører, gudmor, Marianne, Chesak
 • MS Medstraum
 • RFK-02011
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (4000 x 2667)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02010
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt, dåp, Stavanger, havn, fylkesordfører, gudmor, Marianne, Chesak
 • MS Medstraum
 • RFK-02010
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (4000 x 2667)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02009
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt, dåp, Stavanger, havn, fylkesordfører, gudmor, Marianne, Chesak
 • MS Medstraum
 • RFK-02009
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (4000 x 2667)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02008
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt, dåp, Stavanger, havn, fylkesordfører, gudmor, Marianne, Chesak
 • MS Medstraum
 • RFK-02008
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (4000 x 2667)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02007
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt, dåp, Stavanger, havn, fylkesordfører, gudmor, Marianne, Chesak
 • MS Medstraum
 • RFK-02007
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (4000 x 2667)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02006
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt
 • MS Medstraum
 • RFK-02006
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (6540 x 4360)
MS Medstraum
MS Medstraum
 • Kode: RFK-02005
 • Kreditering: Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Søkeord: MS, Medstraum, hurtigbåt, elektrisk, båt, eldrift, batteri, batteribåt
 • MS Medstraum
 • RFK-02005
 • Elektrisk hurtigbåt MS Medstraum
 •  
 • Marius Knutsen, Maritime Cleantech
 • Original (6652 x 4435)
Fylkesdirektør Gunn Claire Westad
Fylkesdirektør Gunn Claire Westad
 • Kode: RFK-01449
 • Fotograf: Maren Ege Tjoflåt / RFK
 • Kreditering: Maren Ege Tjoflåt
 • Søkeord: Fylkesdirektør, Gunn, Claire, Westad, kontor, portrett, sjef, fylkessjef, direktør
 • Fylkesdirektør Gunn Claire Westad
 • RFK-01449
 • Fylkesdirektør Gunn Claire Westad portrettbilde på kontor
 •  
 • Maren Ege Tjoflåt
 • Original (4032 x 2268)
Sauda fotballbane
Sauda fotballbane
 • Kode: RFK-00917
 • Fotograf: Maren Ege Tjoflåt / RFK
 • Søkeord: Sauda fotballbane, fotball, Sauda kommune
 • Sauda fotballbane
 • RFK-00917
 • Sauda fotballbane
 •  
 •  
 • Original (4032 x 3024)
Utsira havn
Utsira havn
 • Kode: RFK-00915
 • Fotograf: Maren Ege Tjoflåt / RFK
 • Søkeord: Utsira havn, sjø, hav, Utsira kommune
 • Utsira havn
 • RFK-00915
 • Utsira havn
 •  
 •  
 • Original (4032 x 3024)
Utsira utsikt
Utsira utsikt
 • Kode: RFK-00914
 • Fotograf: Maren Ege Tjoflåt / RFK
 • Søkeord: Utsira utsikt, Utsira kommune
 • Utsira utsikt
 • RFK-00914
 • Utsira utsikt
 •  
 •  
 • Original (4032 x 2268)
Utsira skole
Utsira skole
 • Kode: RFK-00909
 • Fotograf: Maren Ege Tjoflåt / RFK
 • Søkeord: utsira, utsira kommune, skole
 • Utsira skole
 • RFK-00909
 • Utsira skole
 •  
 •  
 • Original (4032 x 2268)
av 4 (313 filer) Velg alle